Särskilda Villkor

Viktig information för dig som reser med Hallens Buss!

» Spara ditt deltagarbevis! Där står bl.a. avresetiden från din hemort.
» Avbeställningsskydd ingår ej.
» Glöm inte att ta med giltigt pass och försäkringskassans utlands-kort när du reser utanför Norden.
» Vid flygresor är det extra viktigt attvi får ditt namn korrekt stavat, dvs. enligt ditt pass. Ändring av stavning kan medföra avgifter.
» Kontrollera din reseförsäkring!
Kom ihåg att kontrollera din rese- försäkring så att du har flygtransport hem om olyckan skulle vara framme utomlands

1. Anmälan
Din anmälan är bindande från det att vi skickat ut din bekräftelse. De allmänna resevillkoren och Hallens Buss särskilda resevillkor börjar då gälla. Resenären är skyldig att själv kontrollera sin bokningsbekräftelse för att undvika missförstånd.

2. Avbokningskostnader
För dagsturer gäller fri avbokning senast fem dagar före avresa. Vid teater- och evenemangsresor, endags eller flerdagars, återbetalas ej biljetter utan bokat avbeställningsskydd stärkt av läkarintyg. Vid kryssningar och flygresor kan andra villkor gälla. Flygbiljetter är ej återbetalningsbara. Hotell/Kryssningspaket återbetalas endast enligt agents villkor.
Kontakta oss för mer information.

Avbokning utan avbeställningsskydd:
Mer än 30 dagar före avresa – hela anmälningsavgiften.
30 – 15 dagar före avresa – 25% av resans pris.
14 dagar – 9 dagar före avresa – 50% av resans pris.
8 dagar – avresa – 100% av resans pris.

Avbokning med avbeställningsskydd:
Avbeställningsskyddet ska beställas samtidigt som resan. Skyddet gäller vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall som drabbat resenär eller dess familj. Sjukdom måste styrkas med läkarintyg daterat senast avresedagen. Om två personer som ej är familj delar dubbelrum och båda har avbeställningsskydd, behöver ingen av dessa genomföra resan vid ovanstående skäl.
Kostnad intill avresa: 200 kr./pers samt inbetalat avbeställningsskydd.

3. Öppet köp
Hallens Buss erbjuder kostnadsfri avbeställning 14 dagar efter bokning , dock minst 35 dagar före avresa. Vid preliminärbokning vänligen meddela oss inom 14 dagar om platsen önskas eller ej.

4. Bagage
Max en resväska och ett handbagage/pers. Maxvikt, inkl. inhandlade varor, se separat resa. Resenären ansvarar själv för sitt bagage och inhandlade varor samt märkning av dito. Försvunna kollin och väskor ersätts ej. Se er hemförsäkring.

5. Barnrabatter
Barn ej fyllda 12 år erhåller 25 % rabatt på flerdagsresor om barnet delar rum med två fullt betalande resenärer. Om barn under 12 år delar rum med en fullt betalande erhålles 15 % rabatt. Barn under 4 år betalar endast för direkta utlägg. Vid kryssningar och speciella barnresor gäller andra villkor.

6. Betalning
Anmälningsavgift betalas senast 10 dagar efter att inbetalningskort erhållits. Anmälningsavgiften är från 400 kr. Slutlikviden erlägges senast 40 dagar före avresa, vid anmälning senare än 30 dagar skall betalning ske snarast.

7. Bussen
Våra bussar är mycket komfortabla och säkra, utrustade med motorbrandsläckare och säkerhetsbälte på alla platser, samt mycket bra benutrymme. Naturligtvis med all övrig komfort som man kan önska sig. Vid resor där ett mindre antal resenärer är bokade kan ev. en mindre buss användas. Inhyrd buss kan användas, dock med samma standard som våra egna.

8. Deltagarbevis
Några dagar efter att resan bokats erhåller ni ett inbetalningskort med bokningsbekräftelse. Kontrollera noga att alla uppgifter stämmer med den bokning du har gjort.

9. Försäkringar
Vid resa utanför Norden: tag med Försäkringskassans kort som visar att du är sjukförsäkrad i Sverige, gäller då akutvård i annat land. Dock har Sverige inte avtal med alla länder, här är det viktigt att man har en reseförsäkring. Kontrollera med ert försäkringsbolag att reseskyddet räcker, viktigast är flygtransport hem vid sjukdom – detta är viktigt att ha även i de länder Sverige har avtal med.

10. Genomförande av resa
Inställande av 1-dagsresa på grund av för få deltagare meddelas senast fem dagar före avresa. På 2-3 dagarsresa meddelas resenären senast 14 dagar före avresa. Längre resor senast 28 dagar före avresa. Minimiantal för resornas genomförande är normalt 24 pers.

11. Grupprabatter
Grupper om minst 10 pers. på ordinarie resa och där gruppen bokats och betalas gemensamt erhåller rabatt. Tag kontakt med kontoret för ytterligare information.

12. Gäst med speciella önskemål
Det är viktigt att ni vid bokning av resan meddelar oss om speciella önskemål som rör t.ex. allergier, rökfria rum m.m. Önskemål om rum eller hytter bredvid varandra försöker vi att tillgodose men detta kan vi ej garantera.

13. Hotellinformation
I resans pris ingår del i 2-bäddsrum med dusch/wc, standard 3 + eller 4 om inget annat anges.
Beakta att standarden kan variera från olika länder. Undantagsvis kan så kallade kombirum användas (enkelrum med extrabädd), eller Grand-lit (dubbelsäng med gemensamma sängkläder). Enkelrumstillägg är en avgift för att ensam få disponera ett rum. Trots detta kan standarden vara något lägre på enkelrum.

14. Klagomål
Vi hoppas att du inte finner anledning att klaga på våra resor. Eventuella fel och brister ska först och främst anmälas till personalen på vår buss så att de har möjlighet att avhjälpa felet. Klagomål till oss skall ske skriftligt senast 30 dagar efter hemkomst.

15. Kvarglömda effekter
Om du glömt något i bussen, förvaras färskvaror 1 dygn, övriga saker 14 dagar. Vi efterlyser gärna saker som du ev. har glömt på hotell el. liknande, expeditionskostnaden är då 75 kr.

16. Parkering
Ni har möjlighet att parkera gratis vid vårt garage i Ankarsrum, vid Lunnargatan 14 i Västervik samt Turbingatan 8 i Vimmerby. Trots våra ansträngningar att skapa en säker parkering – skulle skadegörelse inträffa på ert fordon är det er bilförsäkring som träder in och ersätter ev. skador. Ev. självrisk betalas av den försäkrade.

17. Pass och visum
För utomnordiska resor skall resenären vara försedd med pass (giltigt minst 6 mån. efter hemkomst ) eller nationellt idkort. Resenären svarar själv för att nödvändiga visum och andra handlingar ordnas.

18. Platsreservering
Plats i bussen kan reserveras för 25 kr/pers och dag. Meddela detta vid bokning. Observera att resenär alltid är skyldig att följa personalens anvisningar. För allas trevnad vänligen respektera detta.

19. Privata utgifter
Som resenär är man skyldig att före avresan från hotellet betala sina privata utgifter, såsom ex. telefon, drycker, minibar, videofilm etc. Ev. efterdebitering från hotellet ska bekostas av resenären.

20. Resegaranti
Vi har ställt lagstadgad garanti hos Kammarkollegiet vilket innebär att våra resenärer har skydd och rättigheter enligt gällande bestämmelser. Se mer på www.kammarkollegiet.se

21. Utlandsinfo
Tag gärna kontakt med resp. lands turistbyrå om du önskar mer information t.ex kartor eller broschyrer gällande din resa. De flesta utländska turistbyråer finns representerade i Stockholm.

22. Vad ingår i resan
I faktarutan för varje resa anges vad som ingår. Jämför gärna då vi har valt att inkludera det mesta i våra resor. Dryck ingår ej vid lunch och middagar om annat ej inte anges.

23. Valuta- och programändringar
Vi reserverar oss för ev. prishöjningar p.g.a. förändringar av valutakurser, oljepriser, skatter mm. Ändring av hotell m.m. kan förekomma. Priserna i denna katalog är baserade från valutakursen 2016-12-08. Ersättare för skådespelare/artist kan förekomma vid sjukdom m.m. Reservation för ändringar i programmet och för ev. tryckfel.