RESEVILLKOR

Särskilda Resevillkor fr.o.m 2022-01-01 för Hallens Gruppen AB (H.B) 556250-2590 som kompletterar de Allmänna Resevillkoren. Resegaranti H.B har ställt den lagstadgade resegarantin till Kammarkollegiet och följer SRF:s allmänna villkor för paketresor.

Särskilda Resevillkor

Dataskyddsförordningen GDPR 2016:679

När du bokar behöver du lämna personuppgifter och eventuellt betalkortsuppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga t.ex. för att köp skall kunna genomföras eller för att du skall kunna erhålla nyhetsbrev och information om resor. Genom att handla hos oss eller genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev accepterar du följande:
• att vi behandlar dina personuppgifter för resans ändamål
• att erbjuda dig nya tjänster och produkter om du så önskar
• att prenumerera på nyhetsbrev och katalogutskick
• att uppgifter lämnas till samarbetspartner i den mån detta erfordras, t.ex. passagerarnamn till flygbolag, rederier och hotell.

Deltagarbevis/faktura

Efter bokning erhåller du ett deltagarbevis via mail eller post. Vänligen läs igenom deltagarbeviset noga så snart du erhållit det. Stämmer allt som vi kom överens om? Är resdatum och påstigningsplats korrekt? Är namnet rätt stavat? Detta är ytterst viktigt i samband med flygresor. Det är kundens ansvar att läsa igenom att alla uppgifter på deltagarbeviset är korrekta enligt din bokning. Eventuella felaktigheter måste omgående påtalas innan anmälningsavgiften betalas. Efter erlagd anmälningsavgift är bokningen bindande enligt våra resevillkor.

Öppet köp

Vi erbjuder kostnadsfri avbeställning i 14 dagar efter bokning, dock senast 35 dagar före avresa.

Betalning

Resan kan betalas digitalt via min sida/Zimpler eller manuellt till vårt bankgiro. På vårt kontor på Lunnargatan 14 Västervik kan du betala din resa med betalkort eller Swish. Anmälningsavgiften ska betalas senast det datum som finns på ditt deltagarbevis/faktura. Summan framgår på resans information och varierar beroende på resans pris och ska betalas senast 14 dagar efter bokningstillfället. Vid teater, musik och flygresor tar vi ut priset för biljetten som anmälningsavgift. Anmälningsavgiften är inte återbetalningsbar. Slutbetalning ska betalas senast det datum som finns angivet på deltagarbeviset/fakturan. På flerdagsresor och flygresor senast 40 dagar före avresa. För dagsresor, slutbetald senast 30 dagar före avresa. Vid bokning efter att slutbetalningsdatum har passerats gäller för samtliga resor omgående betalning av hela beloppet. Kvitto på mottagen betalning skickas inte ut.

Avbokning

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan återbetalas inbe­talda beloppet med avdrag för anmälningsavgiften som avbokningskostnad.
• Vid avbeställning inom 30–15 dagar före avresan: Ska resenären erlägga 25% av resans pris eller minst anmälningsavgiften.
• Vid avbeställning senare än 14-8 dagar före avresan: Ska resenären erlägga 50% av resans pris eller minst anmälningsavgiften.
• Vid avbeställning inom 7 dagar före avresan: Ska resenären erlägga hela resans pris.

Särskilda avbokningsregler kan förekomma vid resor med evenemangs- och teaterbiljetter, flyg beroende på flygbolagens avbokningsregler samt för veckokryssningar.

Avbeställningsskydd och reseförsäkringar

H.B handhar inga egna avbeställnings­skydd eller försäkringar utan vi hänvisar till Gouda Försäkringar, ditt eget försäkringsbolags hemförsäkring eller betalkort. Observera att avtalet gäller mellan Gouda Försäkring och dig. Viktigt är att skyddet/försäkringen tecknas i samband med bokning och betalning av anmälningsavgift. Försäkringen/skyddet måste vara tecknad och betald senast när bokningen av resan är bindande och försäkringen betalas direkt till Gouda. Se samtidigt över din reseförsäkring så att du har skydd under resans gång.
www.gouda-rf.se, tel.nr 08-615 28 00.

Rabatter

• Barn upp t.o.m 3 år betalar endast för direkta utlägg.
• Barn 4-12 år erhåller 25% i rabatt tillsammans med 2 fullt betalande resenärer.
• Barn 4-12 år erhåller 15% i rabatt tillsammans med 1 fullt betalande resenär.
• Grupper om minst 10 personer med gemensam faktura/betalning erhåller 5% i rabatt.

ID, Pass och Visum

Resa till Norge och Finland behövs inget pass, men du skall alltid ha med en giltig legitimation. På övriga resor i och utanför Norden är Pass/Nationellt ID-kort obligatoriskt! Varje resenär är själv skyldig att kontrollera att passet/legitimationen är giltigt minst t.o.m. sex månader efter hemkomst. Förvara passet lättillgängligt i handbagaget. OBS! på resor med båt är ID/Pass obligatoriskt, annars kommer man inte ombord. I de fall där visum behövs meddelas detta vid bokningstillfället. Vid flygresor är pass alltid obligatoriskt.

Bagage/kvarglömda saker

Max en resväska och ett handbagage per person. Maxvikt inkl. inhandlade varor, se separat resa. Resenären ansvarar för sitt bagage och att inhandlade varor är märkta/namnade enligt vår personals anvisningar. Försvunna kollin ersätts ej. Kontrollera mycket noggrant hotellrum, restaurang och buss innan du lämnar dessa. H.B tar inget ansvar för glömda saker men vi hjälper dig gärna men förbehåller oss rätten att ta ut en expeditionsavgift på 100 kr (exkl. porto/frakt) för arbetet med efterforskning och vidarefordran. Efterlysningen bör ske snarast efter hemkomst till vårt kontor på tel: 0490-83 000. Kvarglömda saker i våra bussar sparas i en månad.

Flygresa

Stavningen av ditt namn på flygbiljetten måste vara densamma som i ditt pass. Det är viktigt att du kontrollerar att dina namn är rättstavade redan när du får ditt deltagarbevis efter bokningen. Flygbolagen tar ut en avgift för ändring av namn och stavning. Vi kan därför bli tvungna att debitera dig vid eventuella ändringar.

Funktionshinder

Tänk på att flera resmål besöks till fots, då bussen inte kan köra överallt. Eventuella funktionshinder meddelas i samband med bokning så att vi kan hjälpa till vid val av resa och kunna avråda från olämpliga resmål. Bussresor kan ofta vara svåra för rörelsehindrade och tyvärr är få hotell i utlandet anpassade efter svenska handikappnormer.

Hotellinformation

I resans pris ingår del i dubbelrum. Standarden på våra hotell är generellt 3+ eller 4 om inget annat framgår på respektive resans faktaruta. Beakta att standarden kan variera mellan olika länder. Enkelrumstillägg är en avgift för att ensam få disponera ett rum. Trots detta kan standarden vara något lägre på enkelrum.

Inställda resa/föreställning

Vi försöker i möjligaste mån få iväg alla våra resor men skulle antalet anmälningar bli färre än 25 personer kan vi tyvärr tvingas ställa in den planerade resan. För mer information om inställande av resor, arrangörens och resenärens ansvar m.m hänvisar vi till Allmänna Resevillkor. Inställd resa skall meddelas resenären senast 7 dagar före avresa vid dagsresor och 20 dagar före avresa vid flerdagarsresor. Resan kan även ställas in på grund av Force Majeure eller andra oförutsedda händelser som kan förhindra eller äventyra resans genomförande. I händelse av att föreställningen blir inställd betalas biljettpriset tillbaka. Övriga researrangemang som buss, logi m.m återbetalas ej. Vid teaterföreställningar kan rollistan ändras av olika orsaker, till exempel medverkandes sjukdom.

Platsreservering

Plats i bussen kan reserveras mot en kostnad av 25 kr./pers. och dag (gäller ej långresor med flyg). Platsnummer framgår på ditt resebevis, reservation för ändringar av fordon med kort varsel utanför vår kontroll.

Parkering

Vi erbjuder gratis parkering på följande påstigningsplatser:
• Västervik, Hallens företagscenter, Lunnargatan 14.
• Ankarsrum, Hallens, Kammartorpet.
• Vimmerby, Fagerströms Maskin, Turbingatan 8.
Invänta vår personal för att bli anvisad parkeringsplats.

Prisändringar

Vi förbehåller oss rätten att vid väsentliga ändringar av skatter, valutakurser, bränslekostnader eller annat oförutsett, ändra de i katalogen/hemsidan givna priserna. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Resejour

När kontoret har stängt, under kvällstid och helger, kan du vid brådskande ärenden (ex. avbokning av nära anstående resa) nå oss på följande nummer: 070-569 09 00. Respektera att jourtelefonen endast är till för akuta ärenden. Nybokningar eller ändringar i din redan bokade resa får vänta till nästkommande vardag.

Reklamationer

Vi hoppas att du inte ska finna anledning till klagomål. Men om så är fallet ska du omgående under resan anmäla fel och brister till vår personal på resan, så att vi har möjlighet att avhjälpa felet. Anmärkningar eller reklamationer som ej kunnat åtgärdas under resan bör snarast, dock inom sju dagar efter hemkomsten, framställas skriftligen till oss.

Sjuk utomlands

Beställ Försäkringskassans EU-kort inför din utlandsresa. Beställ kortet i god tid, leveranstiden kan vara upp till tio arbetsdagar. Kontrollera alltid med ditt försäkringsbolag innan avresa så att du har den reseförsäkring du behöver.

Specialkost

Önskemål om speciell mat, till exempel gluten- eller laktosintolerans, skall meddelas vid bokning och även till reseledaren/chaufför under resans gång. Vi framför alltid era önskemål till varje hotell/båt/restaurang men man kan aldrig lämna garanti för att det fungerar överallt.

Vad ingår i resans grundpris

I faktarutan på varje resa anges vad som ingår i resans grundpris. Dryck vid måltider ingår generellt ej, betalas och beställes på plats.

Allmänna resevillkor

SRF:s resevillkor för paketresor (juni 2018)

Vid frågor, kontakta mig

Hallens resekonsulter

+46 490 83 000
ALLMÄNNA OCH SÄRSKILDA RESEVILLKOR: se hallensbuss.se/sarskilda-villkor/
  

hallensbuss.se | hallens.se

Hallens Gruppen AB, Lunnargatan 14, 593 62 Västervik • 0490-83 000

Bli en del av vår gemenskap – boka direkt eller ring 0490-83 000!

HALLENS I SOCIALA MEDIER

HALLENS NYHETSBREV

BLÄDDRA I VÅRT MAGASIN