En tur upp mot fjällplatån Flatruet i Funäsfjällens utkanter som ger hissnande fjällvyer och historiska perspektiv.  

Du går en vältrampad stig från sätern vid Ruvallens parkering – från skogsmarker upp över myrar med spänger. Vid trädgränsen finns klippavsatsen och hällmålningarna. Renar, björnar, älgar och människor finns på de fyratusenåriga målningarna. 

Nedanför klipphyllan finns en vacker rastplats. Vidare över öppna vidder på Flatruskaftet finns möjligheten att bestiga Ruändans 951 meters höjd där träskyltar pekar ut omgivande toppar.  

Stigen för dig ner mot skogsmarker och förkastningssprickan Evagraven som är 800 meter lång, upp till 25 meter bred och 15 meter djup. Gå på upptäcktsfärd ner i kanjonen. Härifrån kan du avsluta turen ner mot Ruvallen, vilket sparar dig två kilometer alternativt fortsätta mot Fiskhålsgraven, ännu en kanjon känd för att hysa den fridlysta dvärgrödingen.

Vandringen kan bli e